Onderzoeker Onderzoeksteam Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Faculteit/Dienst:  Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen
Opleidingsniveau:  Master
Functie type:  Wetenschappelijk Personeel
Sluitingsdatum:  25 juni 2023
Vacaturenummer:  11679

Ben jij geïnteresseerd in de vernieuwde kabinetsaanpak van dakloosheid ‘wonen eerst’? In de eerder geïnitieerde transitie gericht op 70% in de wijk van personen die thans verblijven in beschermd wonen of maatschappelijke opvang? En het idee dat deze verantwoordelijkheden beter belegd zouden zijn bij alle in plaats van de huidige 43 verantwoordelijke grotere gemeenten?

 

In een longitudinaal onderzoektraject onderzoekt de Onderzoekgroep MO/BW op interdisciplinaire wijze de verschillende perspectieven op dit vraagstuk, dat zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. Wij volgen deze ontwikkeling vijf jaar in verschillende Nederlandse regio’s, vanuit het perspectief van politici, beleidsmakers, uitvoerende partijen en de cliënten die dit zelf betreft. Voor deze laatste groep participanten interviewen wij peer-to-peer, in samenwerking met getrainde ervaringsdeskundigen. Ons onderzoeksteam kan hierbij versterking gebruiken.

 

Het onderzoeksteam MO / BW bestaat momenteel uit drie universitaire onderzoekers en jij wordt de vierde. De onderzoeksleider is Dr. Nienke Boesveldt. Daarnaast hebben ervaringsdeskundige co-onderzoekers een rol in ons team. Het onderzoek wordt gefinancierd door gemeenten, het rijk en uitvoerende partijen. Naast ambulantisering en regionalisering heeft ons onderzoek betrekking op aanpalende onderwerpen als het voorkomen herhaalde dakloosheid, inzet van resourcegroepen voor mensen die bankslapen, ongedocumenteerde ouderen, dak- en thuisloze jongeren en regionale infrastructuren voor cliëntparticipatie.  De onderzoeksgroep MO/BW maakt onderdeel uit van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), programmagroep Political Sociology. De nieuwe medewerker komt in dienst bij de afdeling Sociologie, onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

 

Wat ga je doen

 

 • Uitvoeren van kwalitatief empirisch onderzoek, coderen en analyseren in ATLAS.ti;
 • schrijven van (delen van) Nederlandstalige onderzoeksrapporten voor gemeenten;
 • publiceren over onderzoeksthema’s in peer reviewed Engelse wetenschappelijke tijdschriften;
 • deelnemen aan lokale Nederlandse conferenties en internationale seminars;
 • volgen van onderwijs op het gebied van MO, BW, GGZ in het Sociaal Domein en Kwetsbare burgers, slachtoffer van huiselijk geweld en mensenhandel, aangeboden vanuit UvA Academy.

 

Wat neem je mee


Je beschikt over:

 • een masterdiploma met een relevante specialisatie binnen een van de sociale wetenschappen of geesteswetenschappen. Het diploma moet zijn behaald op het moment dat je solliciteert;
 • excellente beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift op academisch niveau;
 • affiniteit met het uitvoeren van empirisch onderzoek en het daarbij inzetten van relevante kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • affiniteit met het uitvoeren van onderzoek in samenwerking met o.a. ervaringsdeskundigen en mensen in kwetsbare situaties.


Je bent:

 • flexibel en kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.


Relevante kennis van of ervaring met de MO/BW-keten wordt als een pre beschouwd.

 

Wat bieden we jou

 

We bieden een tijdelijk dienstverband van minimaal 32 uur per week voor een periode van één jaar, met een proeftijd van twee maanden. Bij gebleken geschiktheid en voldoende formatieruimte is een verlenging mogelijk. Het UFO-profiel “onderwijs-/onderzoekmedewerker 1” is van toepassing.

 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €2960 tot €4670 bruto per maand op basis van volledige werktijd (38 uur per week), volgens salarisschaal 10. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

 

Deze positie biedt de mogelijkheid om trainingen en zowel nationale als internationale evenementen bij te wonen.

 

Wat bieden we je verder

 

 

Over ons

 

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

 

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

 

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

 

Vragen

 

Voor vragen over de functie of de afdeling kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de projectleider:

 

 

Meer informatie over het Onderzoek MO/BW is te vinden op: Onderzoek MO/BW (uva.nl)

 

Sollicitatie

 

Herken jij je in dit profiel en ben je geïnteresseerd in de functie? Zo ja, dan ontvangen wij graag in een enkele pdf-bestand:

 

 • een sollicitatiebrief met je kwalificaties, motivatie voor de functie en interesse in het onderwerp (maximaal 1 pagina);
 • je Curriculum Vitae.

 

Je kunt via onderstaande link online solliciteren. De reactietermijn sluit op 25 juni 2023. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

 

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

 

 

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

 

Wij stellen acquisitie niet op prijs